daikin.info.vn
Phụ Kiện Điều Hoà Trung Tâm VRV Daikin

Đăng ngày: 06/06/2022 22:10
Phụ Kiện Điều Hoà Trung Tâm VRV Daikin
Phụ Kiện Điều Hoà Trung Tâm VRV Daikin
    Phụ kiện điều hoà trung tâm vrv Daikin gồm những gì? HRT xin giới thiệu một số phụ kiện cơ bản (tiêu chuẩn/ lựa chọn) đi kèm cùng các thiết bị chính trong hệ thống điều hoà không khí trung tâm vrv cụ thể như sau:

1.Thiết bị điều khiển, Điều khiển cục bộ từ xa:

BRC2E61  Trung Quốc/ Nhật Bản
BRC1E63  Trung Quốc/ Thái Lan
BRC1F61-9  Trung Quốc/ Thái Lan
BRC7M675  Trung Quốc/ Nhật Bản
BRC4C65  Nhật Bản/ Nhật Bản
BRC7CB59  Nhật Bản/ Nhật Bản
BRC7EA63W9  Nhật Bản/ Nhật Bản
BRC4M63  Trung Quốc/ Nhật Bản
BRC4C62-9  Nhật Bản/ Nhật Bản
BRC7M65  Trung Quốc/ Nhật Bản
BRC7M530W  Thái Lan/Thái Lan
BRC7M634F  Trung Quốc/ Nhật Bản
BRC301B61  Nhật Bản/ Nhật Bản

2.Thiết bị điều khiển, Điều khiển trung tâm:

Bộ khuếch đại tín hiệu
Model: DTA109A51
 Nhật Bản/ Nhật Bản
Bộ điều khiển trung tâm từ xa
Model: DCS302CA61
 Nhật Bản/ Nhật Bản
Bộ điều khiển trung tâm từ xa cho nhà riêng
Model: DCS303A51
 Nhật Bản/ Nhật Bản
Bộ quản lý trung tâm thông minh
màn hình cảm ứng (iTM)
Model: DCM601A51
 Nhật Bản/ Nhật Bản
Bộ kết nối mở rộng iTM (iTM plus adaptors)
Model: DCM601A52
 Nhật Bản/ Nhật Bản
Bộ hợp nhất iTM
Model: DCM601A53
 Nhật Bản/ Nhật Bản
Phần mềm phân bổ điện năng tiêu thụ cho iTM
Model: DCM002A51
 Nhật Bản/ Nhật Bản
Phần mềm điều tiết năng lượng iTM
Model: DCM008A51
 Nhật Bản/ Nhật Bản
BACnet gateway
Model: DMS502B51
 Nhật Bản/ Nhật Bản
LonWorks gateway
Model: DMS504B51
 Nhật Bản/ Nhật Bản
Bộ kết nối mở rộng cho BACnet / LonWorks
Model: DAM411B51
 Nhật Bản/ Nhật Bản
Phần mềm phân bổ điện năng tiêu thụ cho BACnet / LonWorks
Model: DAM412B51
 Nhật Bản/ Nhật Bản
Bộ điều khiển trung tâm thông minh màn hình cảm ứng – iTC
Model: DCS601C51
 Nhật Bản/ Nhật Bản
Bộ kết nối mở rộng cho iTC
Model: DCS601A52
 Nhật Bản/ Nhật Bản
Phần mềm phân bổ điện năng tiêu thụ cho iTC
Model: DCS002C51
 Nhật Bản/ Nhật Bản

3.Phụ kiện: Mạt nạ dàn lạnh,

Cho cassette một hướng thổi
Model: BYEP40AW1
 Trung Quốc/ Nhật Bản
Cho cassette một hướng thổi
Model: BYEP63AW1
 Trung Quốc/ Nhật Bản
Cho cassette hai hướng thổi
Model: BYBCQ40CF
 Thái Lan/Thái Lan
Cho cassette hai hướng thổi
Model: BYBCQ63CF
 Thái Lan/Thái Lan
Cho cassette hai hướng thổi
Model: BYBCQ125GCF
 Thái Lan/Thái Lan
Cho cassette 4 hướng thổi
Model: BYFQ60CAW
 CH Séc/ Nhật Bản
Cho cassette đa hướng thổi
Model: BYCQ125EAF
 Thái Lan/ Thái Lan
Cho cassette đa hướng thổi có cảm biến
Model: BYCQ125B-W1
 Thái Lan/ Nhật Bản

4.Bộ chia Gas:

Bộ nối dàn nóng  
BHFP22P100-8  Việt Nam/Việt Nam
BHFP22P151-8  Việt Nam/Việt Nam
Bộ chia gas, giảm cấp  
KHRP26A22T8  Việt Nam/Việt Nam
KHRP26A33T8  Việt Nam/Việt Nam
KHRP26A72T8  Việt Nam/Việt Nam
KHRP26A73T8  Việt Nam/Việt Nam
KHRP26M73TP8  Việt Nam/Việt Nam

Mời bạn xem video kèm theo
Phụ Kiện Điều Hoà Trung Tâm VRV Daikin
| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
Dàn Nóng điều hòa trung tâm Daikin Loại Tiêu Chuẩn 2 Chiều VRV H 8HP RXYQ8AYM
Dàn Nóng điều hòa trung tâm Daikin Loại Tiêu Chuẩn 2 Chiều VRV H 6HP RXYQ6AYM
Dàn Nóng điều hòa trung tâm Daikin Loại Tiêu Chuẩn 2 Chiều VRV H 60HP RXYQ60AYMV
Dàn Nóng điều hòa trung tâm Daikin Loại Tiêu Chuẩn 2 Chiều VRV H 58HP RXYQ58AYMV
Dàn Nóng điều hòa trung tâm Daikin Loại Tiêu Chuẩn 2 Chiều VRV H 56HP RXYQ56AYMV
Dàn Nóng điều hòa trung tâm Daikin Loại Tiêu Chuẩn 2 Chiều VRV H 54HP RXYQ54AYMV
Dàn Nóng điều hòa trung tâm Daikin Loại Tiêu Chuẩn 2 Chiều VRV H 52HP RXYQ52AYMV
Dàn Nóng điều hòa trung tâm Daikin Loại Tiêu Chuẩn 2 Chiều VRV H 50HP RXYQ50AYMV
Dàn Nóng điều hòa trung tâm Daikin Loại Tiêu Chuẩn 2 Chiều VRV H 48HP RXYQ48AYMV
Dàn Nóng điều hòa trung tâm Daikin Loại Tiêu Chuẩn 2 Chiều VRV H 46HP RXYQ46AYMV